loader image
Select Page

Substation Automation, Protection and Control

Substations are the building blocks for any network. Without adequate protection, these substations can be damaged quickly, but we avoid this with relays and protective switches connected over lead-based telecommunications.

Automatizimi modern sot është digjital. Pra, nënstacionet digjitale mund të rrisin kontrollueshmërinë, të lehtësojnë integrimin e burimeve të ripërtëritshme të përhershme dhe të përmirësojnë sigurinë duke zëvendësuar kabllonin e bakrit me fibra optike.