preloder
Select Page

Zgjidhje për shkrirësit e aluminit
Një gamë e gjerë e pajisjeve elektrike dhe të kontrollit për kalimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.

Shërbimet tona të inxhinierisë, furnizimit, ndërtimit dhe menaxhimit, si dhe përvojën tonë në thellësi të procesit të prodhimit, sigurojnë rezultate. Qasja jonë e trajton uzinën dhe kërkesat e saj si një njësi e integruar plotësisht. Pra, nëse keni nevojë për një komponent të vetëm kritik ose për një sistem të plotë të elektrizimit gardian gjidhja juaj jemi ne.