preloder
Select Page

Motore dhe Gjeneratore

Gjeneratorë

  • Nga 7 kva
  • Deri 2500 kVA
  • 1500 RPM
  • 400 V
  • 50 HZ / 60 HZ
Motor Dizel