preloder
Select Page

Ndërtim panelesh kontrolli

Zgjidhje e plotë nga një burim i vetëm

Fleksibilitet i lartë deri në fund të projektit

Edico Group është vendi i vetëm i nevojshëm për të gjitha shërbimet e automatizmit, përfshirë konsultimin, zhvillimin, dizenjimin dhe krijimin e softuerit, prodhimin e paneleve, instalimin elektrik dhe komisionimin. Portofoli ynë mbulon prodhimin dhe montimin e një shumëllojshmërie panelesh – nga panelët individualë deri tek instalimet teknike shumë komplekse që mbështesin gamën e tërë të shërbimeve të automatizimit dhe kontrollit.

Do të keni një kontakt të autorizuar nga konsultimi juaj fillestar tek shërbimet pas shitjes, duke i bërë të qarta përgjegjësitë tona, marrëdhëniet tona efikase dhe duke siguruar një projekt të qartë dhe efikas.

Ne fillojmë me kërkesat dhe idetë tuaja dhe fillojmë prodhimin e paneleve me shpejtësi të lartë.

Cilësia e çertifikuar: standardet dhe rregulloret

Cilësia është një përparësi kryesore për ne. Ne jemi të çertifikuar në DIN EN ISO 9001: 2015, BS OHSAS 1800 dhe PAS 99:2012.

Testim dhe vërtetime

Ne nuk vërtetojmë vetëm cilësinë tonë; ne gjithashtu vërtetojmë produktet dhe shërbimet tona. Një personel me aftësi të larta në dyqanin tonë të pavarur të testeve kryejnë testime dhe inspektime në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret kryesore.