preloder
Select Page

Porte

Zgjidhje për portet dhe terminalet e ngarkesave

Ne sigurojmë automatizimin dhe sistemet elektrike për kontenierët dhe trajtimin e pjesëve të ngarkesave nga anija në portë.

Sistemet dhe shërbimet tona ndihmojnë operatorët e terminaleve të përmbushin sfidën e anijeve më të mëdha, vinça më të larta dhe vëllime më të mëdha për thirrje, dhe të bëjnë operimet e terminalit më të sigurta, më të gjelbra dhe më produktive.