preloder
Select Page

Printime

Zgjidhje për industrinë e ptintimit të gazetave
Ne ofrojmë kontroll të integruar, automatizim dhe zgjidhje IT për tërë procesin e prodhimit të gazetave. Botimet dhe shtypshkronjet në mbarë botën mbështeten në zgjidhjet e ABB për të prodhuar gazetat e tyre dhe për të optimizuar efikasitetin e tyre.