loader image
Select Page

Të dhënat inteligjente kanë nevojë për fuqi inteligjente. Ne e dimë se keni nevojë për energji të sigurt për të mbajtur të dhënat tuaja 24 orë në ditë.

Zgjidhjet tona të qendrës së të dhënave dhe sistemet e integruara që ne përdorim janë të dizenjuara për aplikime sfiduese dhe  kërkesa gjithnjë në rritje të të dhënave. Avantazhi është i qartë:

  • Infrastruktura fleksibel që mund të rritet ose të zvogëlohet sipas kërkesës tuaj.

  • Studim i thellë e i detajuar i infrastrukturës tuaj për të bërë më të lehtë automatizimin.

  • Lidhje inteligjente të rrjeteve për t’ju dhënë më shumë zgjedhje se si të menaxhoni energjinë tuaj.

Çfarëdo sfide që mund të hasni, hapësirën, modularitetin dhe fleksibilitetin, efikasitetin e energjisë, funksionimin e vazhdueshëm ose sigurinë, ne kemi zgjidhjet që ju nevojiten për t’i kapërcyer ato.