loader image
Select Page

HVDC

HVDC (rrymë e drejtpërdrejtë e tensionit të lartë) është një alternativë shumë efikase për transmetimin e sasive të mëdha të energjisë elektrike në distanca të mëdha dhe për aplikime me qëllim të veçantë. Si një lehtësues kyç në sistemin e ardhshëm të energjisë bazuar në burimet e ripërtëritshme, HVDC po formon me të vërtetë rrjetin e së ardhmes.