loader image
Select Page

Nenstacione dhe Elektrifikim

Tregu i energjisë kërkon zgjidhje inovative dhe të besueshme për integrimin efektiv të energjisë si dhe transmetimin efikas dhe shpërndarjen te konsumatorët rezidencial, komercial dhe industrial.

Nga nënstacionet e transmetimit të tensionit ultra të lartë në projektet e elektrifikimit industrial, ne jemi një partner tek i cili mund të mbështeteni.