loader image
Select Page

Gjeneratore

Gjeneratorë

  • Nga 7 kVA
  • Deri 2500 kVA
  • 1500 RPM
  • 400 V
  • 50 HZ / 60 HZ

5- 1100 kVA

30 - 619.2 kVA