loader image
Select Page

Hidrocentrale të vogël

Ne ofrojmë zgjidhje të plotë për shërbimet elektrike në hidrocentralet e vogla, të cilat përfshijnë hartimin, inxhinierinë dhe asemblimin e paisjeve të gjenerimit të energjisë.

Zgjidhje të qëndrueshme për energji nga burime të rinovueshme:

  • stacionet e shpërndarjes dhe të transformatorëve industrialë
  • hidrocentrale
  • nënsistem i hidrocentraleve (turbina + gjenerator)
  • automatizim, menaxhim dhe mbrojtje

Ne mund t’u ofrojmë klientëve dhe partnerëve tanë gjithçka, nga transformatorët dhe turbinat me efikasitetin më të mirë në inxhinierinë në fushën e hidrocentraleve të vegjël.

Produkte