loader image
Select Page

Rrjete Komunikimi

Teknologjia e komunikimit me tel dhe wireless që përdor Edico Group u shërben konsumatorëve në fusha të shumta duke përfshirë prodhimin e energjisë, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë si dhe konsumatorët në miniera, naftë dhe gaz, transport dhe infrastrukturë publike.
Edico Group ofron një gamë të plotë të zgjidhjeve të komunikimit. Këto zgjidhje plotësojnë kërkesat më të larta në lidhje me sigurinë, besueshmërinë dhe përgjigjen në kohë reale. Ne kemi ekspertizën për të mbështetur klientët që dëshirojnë të zgjerojnë rrjetin e tyre të telekomunikacionit për aplikacione komerciale dhe të ndermarrjeve, duke përdorur teknologjinë më të avancuar në komunikimin me brez të gjerë duke shfrytëzuar si rrjetet private ashtu edhe ato publike.