loader image
Select Page

Ndërtim Panelesh Kontrolli

Zgjidhje e plotë nga një burim i vetëm

Fleksibilitet i lartë deri në fund të projektit

Edico Group është vendi i vetëm i nevojshëm për të gjitha shërbimet e automatizmit, përfshirë konsultimin, zhvillimin, dizenjimin dhe krijimin e software -it, prodhimin e paneleve, instalimin elektrik dhe komisionimin. Portofoli ynë mbulon prodhimin dhe montimin e një shumëllojshmërie panelesh – nga panelet individualë deri tek instalimet teknike shumë komplekse që përfshijnë gamën e tërë të shërbimeve të automatizimit dhe kontrollit.

Cilësi e certifikuar: Standartet dhe rregulloret

Cilësia është një përparësi kryesore te ne. Ne jemi të çertifikuar në DIN EN ISO 9001: 2015, BS OHSAS 1800 and PAS 99: 2012.