loader image
Select Page

Pergjigje e Menjehershme

Ne garantojmë përgjijge të shpejtë dhe fleksibël për të maksimizuar kohën e punës së paisjeve tuaja.

Kur zakonisht keni nevojë për përgjigje të shpejtë?

  • Gjatë emergjencave ose ndërprerjeve të planifikuara të prodhimit kur pajisjet ose proceset tuaja dështojnë, ne jemi atje për të siguruar mbështetje teknike të menjëhershme dhe riparime.
  • Kur keni nevojë për paisje rezervë dhe të konsumueshme, ju garantojmë t’ju furnizojmë pikërisht pjesën e duhur rezervë në rregull të plotë pune, brenda afatit kohor të dakorduar.
  • Kur zgjidhja e problemeve duhet të kryhet shpejt, ne identifikojmë dhe analizojmë shkaqet kryesore të dështimeve të pajisjeve dhe sugjerojmë kurset më të efektshme të veprimit.
  • Kur keni nevojë për këshilla eksperte se kur të zëvendësoni pajisjet tuaja ose zëvendësim të shpejtë dhe efektiv, mund të mbështeteni tek ne.
  • Kur dëshironi të siguroni që personeli i kompanisë tuaj të dijë se si të përgjigjet shpejt dhe me efikasitet në çdo situatë të caktuar, ne mund të ofrojmë mundësi të përshtatshme trainimi nga sfera jonë e pajisjeve dhe shërbimeve të trajnimit.
  • Mënyra më e mirë për të siguruar përgjigje të shpejtë është me marrëveshjet e shërbimit të përshtatura për nevojat tuaja, duke siguruar monitorim dhe mbështetje në vend dhe  në distancë që garantojnë veprime të shpejta në të gjitha situatat.