loader image
Select Page

Pulp and Paper

Ne ofrojmë një portofol të plotë për prodhimin optimal të letrës. Ne ofrojmë zgjidhje për shpërndarjen e energjisë dhe sisteme të avancuara të kontrollit për monitorimin e efikasitetit të procesit për të mbajtur shpenzimet të ulëta dhe produktivitetin e lartë. Produktet tona më të fundit për matjen e devijimeve në proces ndihmojnë në sigurimin e cilësisë.