loader image
Select Page

Kimikate

Ne ofrojmë produkte, zgjidhje dhe shërbime që rrisin produktivitetin dhe efiçiencën e energjisë për një gamë të gjerë procesesh kimike, nga fabrika grumbulli të vogla deri në petrokimikën më të madhe të vazhdueshme komplekse. Nëse keni nevojë për konsulentët e proceseve kimike, kontrollin e serisë, sistemet modulare, automatizimin ose ekspertët elektrikë, ne do t’ju mbështesim dhe do të adresojmë nevojat tuaja. Zgjidhjet tona të integruara ofrojnë disponueshmërinë më të mirë të industrisë, kualitetin, uljen e rrezikut dhe rrjedhën e informacionit.