loader image
Select Page

Transformatore

Edico Group ofron një gamë të plotë të transformatorëve të fuqisë dhe shpërndarjes të dizajnuara për të dhënë besueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e kërkuar në ndërmarrje, industri dhe aplikime komerciale. Ne ofrojmë transformatorë të lëngshëm dhe të thatë si dhe shërbime për mbështetje të plotë të ciklit të jetës, duke përfshirë pjesët dhe komponentët e zëvendësimit.